Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động 2018

Ngày 24/1/2018, Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2018 với sự tham dự của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Sở. Đây là hội nghị thường niên của doanh nghiệp nhằm trao đổi, bàn thảo với người lao động về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và phát động thi đua trong năm 2018. Năm 2017, Sở GDCK Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà BTC và UBCKNN giao, đặc biệt là việc khai trương thị trường chứng khoán phái sinh vào tháng 8/2017, góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính; chủ động phối hợp với UBCKNN, Cục TCDN và các cơ quan liên quan thúc đẩy cổ phần hóa DNNN và thoái vốn; phát triển và hoàn thiện thị trường TPCP, thị trường cổ phiếu; các hoạt động thúc đẩy QTCT và CBTT minh bạch đã có những chuyển biến tích cực được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Đối với các hoạt động của Sở, tổ chức Sở hoạt động nề nếp, hiệu quả và có tính kỷ luật cao. Các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động được thực hiện nghiêm túc, các chế độ lao động, tiền lương, thưởng của người lao động được đảm bảo. Việc chăm lo sức khỏe, đời sống của cán bộ, nhân viên Sở cũng như phong trào thể dục thể thao, văn nghệ được duy trì tốt, góp phần nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho cán bộ Sở. Các phong trào hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ đồng bào, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động thiện nguyện khác tiếp tục được công đoàn và đoàn thanh niên Sở tích cực triển khai. Theo báo cáo đánh giá của Ban Thanh tra nhân dân Sở GDCK Hà Nội, trong năm qua, Sở GDCK Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, Thỏa ước lao động tập thể; các nội quy, quy chế của cơ quan; công tác cán bộ, hoạt động tuyển dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Đại diện lãnh đạo Sở GDCK Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Phong đã chính thức phát động thi đua năm 2018 với khẩu hiệu hành động: “Hành động vì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiện đại, phát triển bền vững”. Chương trình thi đua năm 2018 gồm 4 nội dung chính: 1. Hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động năm 2018, trong đó tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả Chương trình hành động năm 2018, hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ các chỉ tiêu tài chính cơ bản theo các kế hoạch đã đề ra. Hoàn thành các chương trình, đề án, công tác trọng tâm phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh. Phấn đấu 95% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 60% tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 2. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của một SGDCK, thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử. 3. Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Tài chính. Tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của Sở: như Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Sở; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp HNX, hướng tới môi trường văn hóa hiện đại, chuyên nghiệp, tạo hình ảnh tốt đẹp, thân thiện, đoàn kết, phong cách ứng xử chuẩn mực của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết nội bộ. 4. Tham gia các phong trào thi đua của Nhà nước: Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển ngành, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. iệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.