UBCK Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán (Thông tư số 87/2017/TT-BTC).

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, UBCKNN lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC (Chi tiết dự thảo theo file dính kèm).

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 11/10/2019 đến ngày 15/11/2019.

Ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc tệp dữ liệu điện tử gửi theo địa chỉ quanlykinhdoanh@ssc.gov.vn, để chúng tôi tổng hợp và hoàn thiện dự thảo. Điện thoại liên hệ: 04.3934.0750 (515).

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm

Dự thảo Thông tư sửa đổi