UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, được sự đồng ý và ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, trong 02 ngày 9/10 và 11/10/2019, tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính; ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty và đại diện các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Hội nghị đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của hơn 800 đại diện các Bộ, ngành ở trung ương và địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hai miền Bắc Nam. Các nội dung vướng mặc của doanh nghiệp đã nhận được nhiều giải đáp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về các quy định pháp lý từ đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp, UBCKNN, Sở GDCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán liên quan đến vấn đề cổ phần hóa, niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VP

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong thời gian qua đó là thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, Bộ Tài chính mà trực tiếp là Cục Tài chính doanh nghiệp được giao nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và thúc đẩy các doanh nghiệp mạnh mẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đóng góp nguồn hàng quan trọng cho sự phát triển của thị trường vốn. Hội nghị lần này nhằm phổ biến các quy định của Chính phủ đối với các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa, chuẩn bị thoái vốn, niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ông nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị lần này là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước đồng hành cùng với doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, giúp doanh nghiệp tiếp cận được với thị trường chứng khoán. Ông cũng chia sẻ từ góc độ của cơ quan quản lý mong muốn các doanh nghiệp tại hội nghị tập trung lắng nghe, nêu rõ những vướng mắc đang gặp phải tại doanh nghiệp để cơ quan chính sách ghi nhận và có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Hiện nay, Bộ Tài chính đang thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tiến hành rà soát và xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32 về cổ phần hóa để phù hợp hơn với thực tế nhằm khắc phục những lỗ hổng, khiếm khuyết trong các quy định về cổ phần hóa, hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp về các cơ sở pháp lý. Ông hi vọng sau hội nghị này các doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm của mình, về nhiệm vụ của các cơ quan quản lý và thấy được những lợi ích khi niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VP

VP Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã lắng nghe hai phần trình bày nội dung Quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch khi cổ phần hóa doanh nghiệp của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính và nội dung niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do ông Lê Công Điền,Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trình bày. Tại Hội nghị, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN cho biết qua nội dung trình bày của Đại diện UBCKNN, Cục Tài chính doanh nghiệp và những chia sẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã cung cấp những thông tin cơ bản về quy định pháp lý, điều kiện, trình tự hồ sơ liên quan đến đăng ký chứng khoán, niêm yết/đăng ký giao dịch của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Ông cũng chia sẻ trong quá trình thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch nếu có những khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp có thể trao đổi với UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán để được hỗ trợ tháo gỡ. Đối với những khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp đã nêu tại Hội nghị, UBCKNN ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Ông hy vọng rằng sau Hội nghị này sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa lên niêm yết/đăng ký giao dịch và huy động vốn được nguồn vốn trên thị trường chứng khoán phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như nâng cao chất lượng quản trị công ty. Hội nghị lần này đã tạo một cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt thêm về tình hình thực tế, các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải của doanh nghiệp, cũng như tiếp thu các đề xuất của doanh nghiệp để từ đó có tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình trước và sau khi cổ phần hóa. UBCKNN Một số hình ảnh của Hội nghị tại khu vực phía Nam: