Bảo lưu mã chứng khoán TDI

Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019

Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán TDI cho Quý Công ty, cụ thể:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn

Tên tiếng anh: N/A

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn

Trụ sở chính: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: N/A

Fax: N/A

Mã chứng khoán: TDI

Thời hạn bảo lưu: 6 tháng

Ngày bảo lưu: 11/11/2019

Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 11/11/2019. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.