CỔ PHIẾU CTCP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX NIÊM YẾT TRÊN HNX

Ngày 6/9/2019, 3,9 triệu cổ phiếu CTCP Tin học viễn thông Petrolimex chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường niêm yết. CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex

CTCP Tin học viễn thông Petrolimex tiền thân là Trung tâm Tin học và Tự động hóa Petrolimex, thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Công ty trở thành công ty đại chúng năm 2015 và bắt đầu đưa cổ phiếu PIA vào giao dịch trên UPCoM từ năm 2017. Công ty mẹ của công ty là CTCP – Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty được chia thành 4 lĩnh vực là Phần mềm & ERP, tích hợp tự động hóa, đào tạo; cung cấp thiết bị và dịch vụ hạ tầng CNTT. Cụ thể, công ty cung cấp chủ yếu các sản phẩm, dịch vụ bao gồm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); phần mềm quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu (EGAS); dịch vụ tư vấn chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin; giải pháp tự động hóa kho xăng dầu, tự động hóa cửa hàng xăng dầu,…; dịch vụ tư vấn và lắp đặt hệ thống hạ tầng CNTT; cung cấp tổng đài điện thoại, thiết bị CNTT; dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống trung tâm dữ liệu Datacenter; dịch vụ bảo trì phần mềm; các sản phẩm đào tạo như Office cơ bản và nâng cao, 3Dmax, … Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần đây:

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, BCTC quý I/2019 CTCP Tin học viễn thông Petrolimex

  Trong thời gian tới, nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, công ty đã có bước điều chỉnh kế hoạch tài chính và lợi nhuận một các thận trọng. Công ty đang tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đầu tư hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm tự động hóa cửa hàng. Ngoài ra công ty cũng đang áp dụng thí điểm một số chính sách như chính sách giá, chính sách khuyến khích xúc tiến bán hàng. Công ty tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là thị trường chính của công ty. Công ty cũng tiếp tục duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của mình. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019-2020:

Nguồn: CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex