Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019

Cập nhật: Thứ tư, 06/11/2019

Ngày 02/11/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ về quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019 cho các cán bộ, viên chức VSD tại Trụ sở chính VSD tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức của VSD. 
          Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc VSD cho biết trong thời gian vừa qua, VSD đã ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy trình nghiệp vụ về hoạt động đăng ký chứng khoán, thanh toán và bù trừ chứng khoán, cấp mã chứng khoán và triển khai một số sản phẩm, dịch vụ mới liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, quỹ mở, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, dịch vụ bỏ phiếu điện tử. Ngoài các quy chế nghiệp vụ, trong năm 2019 VSD cũng đã rà soát và ban hành một số quy chế, quy trình nội bộ liên quan đến chế độ làm việc và phối hợp công tác trong hoạt động của VSD, công tác xử lý văn bản điện tử. VSD tổ chức Hội nghị tập huấn này nhằm phổ biến cho các cán bộ, viên chức các quy định mới, phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của VSD.

Tại Hội nghị tập huấn, đại diện lãnh đạo các phòng, ban đã trình bày các điểm mới tại các quy chế, quy trình mới ban hành và giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ mới; đồng thời cũng trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy định mới ban hành, các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ để các cán bộ viên chức nắm rõ các quy định và hỗ trợ cho tổ chức phát hành, thành viên thị trường ngày càng tốt hơn.

VSD