HOSE: Công bố Danh mục cổ phiếu thành phần của chỉ số VN FINLEAD

HOSE – Cập nhật sau cùng : 18/11/2019 8:53:21 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float, Trọng số thanh khoản và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của chỉ số VN FINLEAD, hiệu lực từ ngày 18/11/2019, chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm
Các tập tin đính kèm

20191118_20191115 Danh sach thanh phan chi so VNFIN LEAD.pdf