HOSE: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai 3 chỉ số mới

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã giới thiệu các chỉ số chứng khoán được phát triển theo yêu cầu đầu tư của các Quỹ đầu tư trong nước, cụ thể là các chỉ số Vietnam Leading Financial Index – VNFIN LEAD; Vietnam Financial Select Sector Index – VNFINSELECT và Vietnam Diamond Index – VN DIAMOND. Các chỉ số này dự kiến sẽ được các Quỹ xây dựng sản phẩm ETF nhằm thu hút sự đầu tư của nhà đầu tư vào các ngành, lĩnh vực cụ thể (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).

Các tập tin đính kèm
20191118_HOSE cong bo chi so Customized (18.11.2019).pdf