Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Nguyễn Trọng Phát

Ngày 14/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Phát (địa chỉ: KV3, p. Nguyễn Văn Cừ, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cụ thể như sau:

Phạt tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (Ông Nguyễn Trọng Phát, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Petec Bình Định (mã chứng khoán: GCB) đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (đăng ký mua 50.000 cổ phiếu GCB, khớp lệnh 8.000 cổ phiếu GCB)).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2019.

UBCKNN