Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công Ty Cổ Phần Pin Hà Nội do tập đoàn hoá chất Việt Nam sở hữu
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội
3. Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy
5. Vốn điều lệ:72.539.110.000 đồng
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá:1.523.433 cổ phần
7. Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
8. Giá khởi điểm:29.700 đồng/cổ phần
9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định
10. Thời gian tổ chức đấu giá :Dự kiến 08h30 ngày 16/12/2019
11. Địa điểm tổ chức đấu giá:Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16h00 ngày 21/11/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 043.9412.626 Fax: 043.9347.818File đính kèm:

Mau_Dang ky lam dai ly dau gia.docx.doc