Điểm tin giao dịch 21.11.2019

HOSE – Cập nhật sau cùng : 21/11/2019 3:51:00 CH

2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)

Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)

3. Sự kiện doanh nghiệp