HOSE: HOSE triển khai tính toán chỉ số tổng thu nhập (TRI) của ba chỉ số mới VN DIAMOND, VNFIN LEAD và VNFIN SELECT

Ngày 25/11/2019, Sở GDCK TP.HCM triển khai tính toán các chỉ số tổng thu nhập (TRI): VNDTRI, FLEADTRI và VNFSTRI trên 3 chỉ số tương ứng VN DIAMOND, VNFIN LEAD và VNFIN SELECT