Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019

Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019”. Tham dự hội nghị, về phía khách mời có ông Phạm Văn Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các Vụ chức năng của UBCKNN, đại diện Lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán cùng các đại biểu đại diện cho các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại là thành viên của VSD và đại diện lãnh đạo các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD. Về phía VSD có ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Văn Thanh – Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan.

image
Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Dương Văn Thanh – Tổng giám đốc VSD nhấn mạnh Hội nghị  Thành viên hàng năm là cơ hội để nhìn nhận, đánh giá lại quá trình triển khai, cách thức, cơ chế phối hợp giữa các thành viên và VSD. Ông cũng nhận định, năm 2019 các thành viên đã có nỗ lực trong việc xử lý các hồ sơ về đăng ký, lưu ký, thanh toán, đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động trên thị trường. Đặc biệt, năm 2019, giá trị thanh toán các giao dịch chứng khoán là tương đối lớn trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh, song các thành viên đã tuân thủ chặt chẽ kỷ luật thanh toán và không có trường hợp nào phải sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán và Quỹ bù trừ.

image
Ông Dương Văn Thanh –  Tổng giám đốc VSD phát biểu khai mạc hội nghị

Thay mặt VSD, ông cũng cảm ơn các thành viên đã hỗ trợ VSD để chuyển thành công hệ thống công nghệ thống công nghệ thông tin về Trụ sở mới an toàn, bảo mật, không làm gián đoạn hoạt động thị trường. Ông mong muốn các thành viên tiếp tục ủng hộ và phối hợp với VSD để hoàn thành các công tác trọng tâm năm 2020.
          Đại diện VSD, ông Nguyễn Công Quang – Phó Tổng Giám  đốc VSD đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động thành viên năm 2019, trong đó tập trung đánh giá hoạt động chung và công tác phối hợp xử lý nghiệp vụ giữa VSD và thành viên trong năm 2019 cũng như đưa ra định hướng hoạt động của VSD trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, các thành viên đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế nghiệp vụ của VSD. Trong năm 2019, để hỗ trợ cho thành viên, VSD đã hoàn thiện và ban hành 05 quy chế, quy định và trình UBCKNN phê duyệt 06 quy chế về các hoạt động nghiệp vụ của VSD. Mặt khác, để góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho thị trường, VSD đã triển khai: i) dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho các thành viên Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị của TCPH; ii) cung cấp dịch vụ cho sản phẩm chứng quyền có đảm bảo từ ngày 28/06/2019; iii) cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán cho sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm từ ngày 04/07/2019. Đồng thời, VSD cũng phối hợp với HOSE và nhà thầu để xúc tiến triển khai gói thầu về hệ thống công nghệ thông tin mới theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBCKNN. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra các công tác trọng tâm của VSD và định hướng phối hợp với thành viên trong năm 2020.
         Tại Hội nghị, đại diện của các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thanh toán như CTCP chứng khoán VNDirect, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cũng đưa ra các ý kiến tham luận, góp ý để tiếp tục phát triển thị trường nói chung và hoạt động sau giao dịch nói riêng.

image
Đại điện các CTCK, NHLK và NHTT có ý kiến tham luận tại Hội nghị
image

Các thành viên thị trường đều bày tỏ sự cám ơn đối với sự hỗ trợ, phối hợp tích cực, tốc độ xử lý nghiệp vụ nhanh gọn, kịp thời của VSD cũng như đánh giá cao việc VSD sẵn sàng lắng nghe ý kiến, chia sẻ vướng mắc, khó khăn của các nhà đầu tư, thành viên để tháo gỡ kịp thời, đặc biệt luôn tích cực đổi mới theo kịp sự phát triển của thị trường. Bên cạnh đó, các thành viên cũng kiến nghị VSD nghiên cứu triển khai điện tử hóa chứng từ để giảm thủ tục giấy tờ và chi phí cho thành viên; mở rộng phạm vi áp dụng nghiệp vụ trên cổng kết nối trực tuyến STP trong thời gian tới; mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ vay và cho vay chứng khoán, ứng dụng e-voting cho tổ chức phát hành, nhà đầu tư…Đối với các ý kiến đóng góp này, đại diện Lãnh đạo VSD đã trao đổi và có giải đáp thỏa đáng.
        Hội nghị Thành viên năm nay, VSD tổ chức Lễ vinh danh 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019, 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2019, 05 thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2019 và 03 Ngân hàng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán.

image
10 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019
image
   10 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh  toán GDCK cơ sở năm 2019
image
05 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán GDCK phái sinh năm 2019
image
     03 Ngân hàng thanh toán tiền GDCK

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao các kết quả mà VSD đã đạt được trong năm 2019 và sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên với VSD trong hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo cho hoạt động lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được vận hành suôn sẻ, an toàn, hiệu quả và bảo mật; góp phần không nhỏ vào thành công của thị trường chứng khoán năm 2019.

image
Ông Phạm Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBCKNN

 Thay mặt UBCKNN, ông ghi nhận các ý kiến đóng góp của thành viên đặc biệt là những ý kiến vướng mắc về mặt pháp lý như chứng quyền, cho vay, v.v. Đồng thời, ông cho biết UBCKNN sẽ có lộ trình để xử lý các vấn đề này. Hiện nay, Luật chứng khoán mới dự kiến sẽ được ban hành trong kỳ họp Quốc hội lần này, sau khi Luật ban hành, UBCKNN dự kiến sẽ tập trung xây dựng 04 Nghị định và hơn 10 Thông tư hướng dẫn Luật.
       Bước sang năm 2020, ông đề nghị VSD và các thành viên của VSD tích cực phối hợp với UBCKNN để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau: i) xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật sau khi Luật chứng khoán sửa đổi được thông qua nhằm hạn chế các vướng mắc khi triển khai; ii) chủ động phối hợp trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho toàn thị trường, theo đó VSD cần sớm hoàn tất các phần việc liên quan đến hệ thống đăng ký, lưu ký và hệ thống bù trừ thanh toán, đảm bảo chuyển đổi hệ thống an toàn, không gián đoạn thị trường; iii) các thành viên cần tăng cường đầu tư cho hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác bảo mật hệ thống, nâng cấp hệ thống công nghệ để sẵn sàng kết nối với hệ thống công nghệ thông tin mới của toàn thị trường; iv) tiếp tục thắt chặt kỷ luật thanh toán, đảm bảo hoạt động thanh toán của toàn thị trường được an toàn, hiệu quả và bảo mật; v) phối hợp nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để giảm bớt các thủ tục, giấy tờ trong hoạt động lưu ký nhằm giảm chi phí và thời gian cho các thành viên lưu ký; vi) phối hợp chặt chẽ trong hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ sau giao dịch theo đúng lộ trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.          
        Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt VSD, ông Nguyễn Sơn –  Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBCKNN và sẽ chỉ đạo Ban điều hành phối hợp cùng với các thành viên để triển khai thực hiện. Ông cam kết VSD sẽ: i) triển khai các nội dung liên quan đến VSD trong Luật Chứng khoán sau khi được ban hành, tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật theo chỉ đạo của UBCKNN và xây dựng các quy chế, quy trình tương ứng của VSD; ii) vận hành hệ thống Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện sau khi các Quỹ này được Bộ Tài chính phê duyệt; iii) tập trung nghiên cứu để triển khai hàng loạt giao dịch mới như giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về, pre-funding trên nền tảng hệ thống công nghệ mới của thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro cho thị trường đồng thời tạo điều kiện để nâng hạng thị trường; iv) tập trung vào đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ như phát triển Blockchain, Big data, e-passbook và xây dựng cổng giao tiếp điện tử với các tổ chức phát hành nhằm cung cấp các tiện ích và giảm thiểu thủ tục hành chính cho thành viên, tổ chức phát hành, nhà đầu tư trên thị trường.      VSD cũng chủ trương sẽ phối hợp với các Trung tâm Lưu ký trong khu vực để mở các cuộc Hội thảo tập huấn cho các thành viên thị trường về các ứng dụng công nghệ thông tin, sản phẩm dịch vụ mới trên thế giới.

image
Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT VSD, phát biểu bế mạc Hội nghị

Nhân dịp này, thay mặt cho VSD, ông Nguyễn Sơn gửi lời cảm ơn tới Bộ Tài chính, UBCKNN vì đã có những chỉ đạo sát sao cho VSD trong thời gian qua, đồng thời cám ơn các thành viên đã sát cánh đồng hành cùng VSD để hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2019 và cam kết sẽ tiếp tục cùng phối hợp để hoàn thành xuất sắc các công tác trọng tâm trong năm 2020.