HOSE: Lễ trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2019”

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Lễ trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2019” với nội dung như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm

Tên file
20191128_9.2. Thong cao bao chi Le trao giai Cuộc bình chọn DNNY 2019 (VLCA).pdf
20191128_9.3. PHU LUC – THONG TIN VE KET QUA BINH CHON VA TRAO GIAI VLCA 2019.pdf