UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung…

UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Để hoàn thiện dự thảo, UBCKNN lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 29 / 11 /2019 đến ngày 29/ 01/2020.

Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Cục Công nghệ thông tin), địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội hoặc địa chỉ email: ngoclm@ssc.gov.vn để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Điện thoại liên hệ: 024.39340750 – số máy lẻ: 628 hoặc 629.  

Tệp nội dung đính kèm

dự thảo sửa đổi TT134/2017/TT-BTC

UBCKNN