Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và các thành viên thị trường đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ, góp phần đảm bảo cho TTCK vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư (NĐT)

Mới đây trên trang thoibaotaichinhvietnam.vn có bài viết “Gắn kết thành viên cùng hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển”. Nội dung cụ thể như sau:

(TBTCVN) – Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2019 cũng có không ít những biến động, song về cơ bản vẫn tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

t8
Lãnh đạo VSD và các thành viên thị trường tại Hội nghị Thành viên năm 2019 do VSD tổ chức.

Trong nỗ lực chung đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và các thành viên thị trường đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ, góp phần đảm bảo cho TTCK vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư (NĐT).

Đạt nhiều kết quả rõ nét và trên nhiều mặt

Đại diện Lãnh đạo VSD cho biết, năm 2019 là năm VSD thực hiện chuyển về làm việc tại Trụ sở mới và nhờ sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các thành viên, hệ thống công nghệ thông tin của VSD đã được chuyển thành công, an toàn, bảo mật, đặc biệt không làm gián đoạn hoạt động của thị trường. 

Trong năm, VSD và các thành viên đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp xử lý nghiệp vụ, nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của tổ chức phát hành và NĐT trong các hoạt động đăng ký/điều chỉnh thông tin, lưu ký, chuyển khoản, thực hiện quyền, thanh toán giao dịch…, vì vậy, kết quả đã được thể hiện rõ nét trên nhiều mặt.

Theo đó, trong hoạt động đăng ký, thực hiện quyền, việc thực hiện xác nhận danh sách người sở hữu thực hiện quyền, đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm đúng thời gian quy định, đảm bảo quyền lợi NĐT; đồng thời, tư vấn, hỗ trợ tổ chức phát hành lập hồ sơ đăng ký chứng khoán đầy đủ, đúng mẫu biểu quy định, qua đó rút ngắn thời gian xử lý đăng ký chứng khoán cho tổ chức phát hành. 

Cùng với đó, trong hoạt động lưu ký, các thành viên đã lập hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo xử lý kịp thời hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng; tích cực tư vấn cho tổ chức phát hành trong việc đăng ký, lưu ký đồng thời chứng khoán, giúp giảm bớt thủ tục phát hành sổ chứng nhận sở hữu cho cổ đông và rút ngắn thời gian lưu ký chứng khoán…

Trong hoạt động thanh toán, các thành viên đã tuân thủ đúng quy định về thời hạn thanh toán, ký quỹ thanh toán với VSD, nên năm 2019, không phát sinh trường hợp thiếu tiền thanh toán dẫn đến phải sử dụng cơ chế hỗ trợ thanh toán. Các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh giữa VSD và thành viên bù trừ đều được thực hiện một cách tự động thông qua bộ điện chuẩn MT và được kết nối liên thông với các hệ thống liên quan của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngân hàng thanh toán. 

Trong hoạt động cấp mã số giao dịch chứng khoán, VSD và các thành viên đã phối hợp để tích cực hỗ trợ khách hàng trong hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến, rút ngắn thời gian đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho NĐT nước ngoài. 

Ngoài ra, trong quá trình xử lý nghiệp vụ, thành viên lưu ký (TVLK) và VSD luôn có sự trao đổi thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, khi có phát sinh đều được VSD chủ động xử lý hoặc báo cáo, đề xuất giải pháp lên cơ quan quản lý để giải quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Về công tác triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ mới, theo đánh giá của VSD, các TVLK đã rất tích cực phối hợp với VSD trong các công việc liên quan như tham gia góp ý quy chế nghiệp vụ; xây dựng, kiểm thử hệ thống phần mềm nghiệp vụ; cũng như tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ…

Tiếp tục gắn kết góp phần cho TTCK ổn định và phát triển

Năm 2020, trên đà thành công của năm 2019, Chính phủ dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khoảng 7%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 – 34% GDP. Riêng đối với thị trường chứng khoán, trong Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 242 QĐ-TTg, năm 2020, các mục tiêu Chính phủ đặt ra cho TTCK bao gồm quy mô thị trường cổ phiếu đạt mức 100% GDP, quy mô thị trường trái phiếu đạt mức 47% GDP. Số lượng công ty niêm yết đến năm 2020 tăng 20% so với năm 2017.

Để bám sát các mục tiêu đã đề ra và góp phần vào sự phát triển ổn định của TTCK, với vai trò là tổ chức hạ tầng thiết yếu của thị trường, bên cạnh việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành viên trong xử lý hoạt động nghiệp vụ phát sinh, VSD sẽ đồng hành với các thành viên, cam kết hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với những thay đổi then chốt của thị trường. 

Trước hết, với sự ra đời của Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2021, VSD sẽ triển khai các nội dung liên quan, tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật theo chỉ đạo của UBCKNN; xây dựng các quy chế, quy trình tương ứng của VSD trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên thị trường, đảm bảo các nội dung phù hợp với quy định pháp luật, rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho thành viên trong quá trình triển khai các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhanh chóng, chính xác nhu cầu của người đầu tư.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho toàn thị trường, theo đó VSD đảm nhận các phần việc liên quan đến hệ thống đăng ký, lưu ký và hệ thống bù trừ thanh toán, đảm bảo chuyển đổi hệ thống an toàn, không gián đoạn hoạt động nghiệp vụ; đồng thời hỗ trợ các thành viên trong việc nâng cấp hệ thống công nghệ, hạ tầng kết nối để sẵn sàng kết nối toàn thị trường.

Trong năm 2020, VSD cũng sẽ phối hợp với thành viên vận hành hệ thống Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện sau khi các Quỹ này được Bộ Tài chính phê duyệt. Ngoài ra, VSD sẽ tập trung nghiên cứu để triển khai hàng loạt giao dịch mới như giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về, pre-funding trên nền tảng hệ thống công nghệ mới của thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro cho thị trường đồng thời tạo điều kiện để nâng hạng thị trường.

Đặc biệt, nhằm cung cấp các tiện ích và giảm thiểu thủ tục hành chính cho thành viên, nhà đầu tư trên thị trường, VSD sẽ tập trung vào đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ như phát triển Blockchain, Big data, e-passbook… trên cơ sở lắng nghe nhu cầu của thành viên và NĐT. VSD cũng chủ trương sẽ phối hợp với các trung tâm lưu ký trong khu vực để mở các cuộc hội thảo tập huấn cho các thành viên thị trường về các ứng dụng công nghệ thông tin, sản phẩm dịch vụ mới trên thế giới.

 Tin tưởng rằng, với sự gắn kết chặt chẽ giữa VSD và các thành viên thị trường, các nhiệm vụ trên đây sẽ được triển khai hiệu quả và hoàn thành xuất sắc trong năm 2020, góp phần phát triển TTCK Việt Nam một cách toàn diện và vững bền.

Trong năm 2019, VSD đã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận TVLK cho 3 thành viên mới và cấp mới giấy chứng nhận chi nhánh TVLK cho 3 chi nhánh thành viên lưu ký. Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng TVLK của VSD gồm có 82 công ty chứng khoán và 13 ngân hàng lưu ký. Ngoài các TVLK, tại VSD còn có 26 ngân hàng thương mại mở tài khoản trực tiếp để tham gia giao dịch trên thị trường trái phiếu chuyên biệt. 

Đối với thành viên bù trừ (TVBT), năm 2019, VSD cấp giấy chứng nhận TVBT cho 04 thành viên. Đến nay, số lượng TVBT trên TTCK phái sinh là 17 công ty chứng khoán, trong đó có 04 TVBT chung và 13 TVBT trực tiếp.