Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2020, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Chứng khoán, các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và thành viên thị trường, các cơ quan thông tấn báo chí trong lĩnh vực chứng khoán và độc giả Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tạp chí Chứng khoán. Cổng TTĐT UBCKNN giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch Trần Văn Dũng:

image