Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020

Sáng ngày 2/1/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020 tại Sở GDCK Hà Nội. Tới dự Lễ đánh cồng có đồng chí Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Doãn Toản Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam và một số doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên thị trường cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Đúng 9h00, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020, khởi đầu cho một năm mới tiếp nối thành công của TTCK Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của UBCK, Sở GDCK, VSD, các thành viên thị trường, đặc biệt là công chúng đầu tư đã tạo nên thành công cho TTCK Việt Nam năm 2019.

E:\NAM 2020\THANG 1\2.1.2019 - LE DANH CONG HNX\Bo truong.jpg
Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng đánh giá, năm 2019, TTCK Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng khá bền vững. Thị trường cổ phiếu tăng 7,5% về chỉ số, 10,6% về quy mô vốn hóa và chiếm 79,2% GDP, huy động vốn trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu đều tăng trưởng đột phá. Thị trường trái phiếu đã đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nợ cho ngân sách Nhà nước, thị trường cổ phiếu, thị trường phái sinh đều tăng trưởng vượt kỳ vọng. Năm 2019, bên cạnh Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11, các Sở GDCK đã đưa thêm 2 sản phẩm mới là HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm và chứng quyền có đảm bảo vào giao dịch, góp phần hoàn thiện cấu trúc hàng hóa trên TTCK, giúp đa dạng hóa các lựa chọn đầu tư trên thị trường.

C:\Users\Personal\Desktop\Chu tich UBCK.jpg
Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình tài chính toàn cầu biến động mạnh, nhà đầu tư có xu hướng rút vốn khỏi thị trường mới nổi, thị trường cận biên thì dòng vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vẫn vào ròng 2,7 tỷ USD,điều này thể hiện sự đánh giá lạc quan của cộng đồng nhà đầu tư ngoại với TTCK Việt Nam. Bộ trưởng tin tưởng khi Luật Chứng khoán mới thực thi sẽ giúp cải thiện chất lượng hàng hóa, nâng cao năng lực, chất lượng, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả bền vững.

E:\NAM 2020\THANG 1\2.1.2019 - LE DANH CONG HNX\_QDD1322_1.jpg
Nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020

Bước sang năm 2020, Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình kinh tế, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và hoàn tất công tác CPH DNNN của chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng tin tưởng rằng với ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 vừa được ban hành, TTCK Việt Nam 2020 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, là kênh huy động và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Bộ trưởng chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán năm 2020, gồm:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 vừa được Quốc hội thông qua, mục tiêu hoàn thành xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTCK đầy đủ, bao quát và hoàn chỉnh vào đầu năm 2021, khi Luật chứng khoán mới có hiệu lực.

Thứ hai, đẩy nhanh việc cơ cấu lại TTCK theo Đề án cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thành lập Sở GDCK Việt Nam và hòan thiện đó sắp xếp lại bộ máy Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh kết hợp với lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh; tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo đề án cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến 2025 theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin cho TTCK, thông qua việc tiếp nhận nghiệm thu hệ thống giao dịch mới của gói thầu KRX trong năm 2020.

Thứ tư, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn cổ phần Nhà nước theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu giải pháp tăng thanh khoản cho thị trường, đa dạng hóa sản phẩm trên TTCK phái sinh và TTCK cơ sở.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường, tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư, nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro.

Thay mặt thị trường chứng khoán, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cam kết sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến thị trường, cùng với các Bộ ngành liên quan, 2 Sở GDCK, TTLKCKVN cùng với các thành viên thị trường biến các chỉ đạo của Bộ trưởng thành các chương trình hành động cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ trưởng đã giao.