UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 3/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Về phía UBCKNN có Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN và Ban Lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), cùng toàn thể công chức, viên chức UBCKNN.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo UBCKNN, Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN trình bày báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo điều hành của UBCKNN năm 2019và chương trình công tác năm 2020.

Trong năm 2019, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế, tài chính quốc tế diễn biến phức tạp nhưng được hỗ trợ bởi sự ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước và các chính sách phát triển của Chính phủ, TTCK Việt Nam trong năm 2019 vẫn duy trì sự phát triển ổn định trên nhiều khía cạnh.

C:\Users\Personal\Desktop\thu truong phat bieu.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính, Huỳnh Quang Hải phát biểu tai Hội nghị

Về thị trường cổ phiếu: Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019 vẫn ghi nhận mức tăng điểm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Kết thúc phiên giao dịch năm, chỉ số VNIndex đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018, cao hơn các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Quy mô thị trường cổ phiếu giữ vững đà tăng trưởng đạt gần 1.402 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2018. Quy mô vốn hóa của thị trường tăng mạnh, đạt 4.384 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2018, tương đương 79,2% GDP năm 2018 và 72,6% GDP năm 2019. Thanh khoản trên thị trường ở mức thấp, đạt 4.659 tỷ đồng/phiên do những lo ngại về bất ổn thương mại quốc tế, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã làm cho tâm lý các nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc giao dịch trên thị trường cổ phiếu. Số lượng tài khoản nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu tiếp tục gia tăng đạt hơn 2,36 triệu tài khoản, tăng 8,1% so với cuối năm 2018, trong đó số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài tăng 12,8%.

Về thị trường trái phiếu: Thị trường trái phiếu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng tốt, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho Chính phủ, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đối với thị trường trái phiếu Chính phủ, sau 10 năm đi vào hoạt động (2009-2019), thị trường trái phiếu Chính phủ đã tăng gấp 12 lần so với năm 2009, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/năm, mức tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Nam Á. Tính đến cuối năm 2019, toàn thị trường có 493 mã trái phiếu chính phủ niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.154 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2018. Thanh khoản thị trường đạt hơn 9.000 tỷ đồng/phiên, tăng 4% so với bình quân năm 2018. Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty đại chúng trong năm 2019 diễn ra sôi động hơn, tăng 33% so với năm 2018.

Về thị trường chứng khoán phái sinh: Mặc dù mới chính thức đi vào hoạt động được 2 năm nhưng thị trường đã có những bước tăng trưởng tốt và ổn định. TTCK phái sinh hiện đã có 2 sản phẩm là Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đến cuối năm 2019 đã đạt 90.860 tài khoản, tăng 58% so với cuối năm 2018. Hệ thống thành viên giao dịch và bù trừ của TTCK phái sinh đến nay đã có 19 CTCK được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (TVBT). Ngày 28/6/2019, sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) đã chính thức được giao dịch, việc ra đời sản phẩm CW hỗ trợ nhà đầu tư phòng ngừa phòng ngừa những biến động trên thị trường cổ phiếu.

C:\Users\Personal\Desktop\Chu tich phat bieu.jpg
Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và trực tiếp là Bộ Tài chính, trong năm 2019 UBCKNN cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao, thể hiện trên một số nhiệm vụ chính như sau:

Hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường: Xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiếng độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra. Theo đó, ngày 26/11/2019, ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 92,13% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật Chứng khoán năm 2019 bao gồm 10 chương, 135 điều, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. UBCKNN cũng đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định: Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và Quyết định số 242/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” và trình Bộ ban hành 04 Thông tư.

Về công tác quản lý các tổ chức kinh doanh chứng khoán: Hoạt động tái cấu trúc các công ty chứng khoán (CTCK) vẫn đang tiếp tục được thực hiện theo lộ trình. Trong năm 2019, UBCK ra quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động 06 công ty chứng khoán; đình chỉ hoạt động nghiệp vụ tự doanh của 01 công ty chứng khoán, rút nghiệp vụ tự doanh 03 công ty chứng khoán, đưa 01 công ty chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và 03 công ty chứng khoán vào tình trạng kiểm soát. Tính đến nay, có 83 công ty chứng khoán có giấy phép hoạt động, trong đó 74 công ty chứng khoán đang là thành viên của các Sở GDCK. Đối với công ty quản lý quỹ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc các công ty QLQ, theo đó, đã chấp thuận giải thể, đình chỉ hoạt động 02 công ty QLQ trong năm 2019. Đến nay, thị trường có 45 công ty QLQ đang hoạt động bình thường, 01 công ty bị đình chỉ hoạt động và 03 công ty đã giải thể, chấm dứt hoạt động. Thông qua hoạt động tái cấu trúc, các công ty quản lý quỹ đã nâng cao năng lực tài chính, trình độ quản lý, chất lượng quản lý tài sản, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro từ đó tăng khả năng cạnh tranh trong hoạt động.

Đối với công tác quản lý hoạt động phát hành chứng khoán, quản lý công ty đại chúng, xem xét hoạt động kiểm toán: Về hoạt động chào bán chứng khoán, UBCKNN xem xét và chấp thuận cho hơn 370 hồ sơ phát hành chứng khoán, với tổng giá trị đăng ký đạt hơn 104 nghìn tỷ đồng. Đối với hoạt động quản lý công ty đại chúng (CTĐC), UBCKNN đã có thông báo về việc đăng ký CTĐC đối với 35 công ty và hủy đăng ký CTĐC cho 23 công ty, nâng tổng số CTĐC là 1.974 công ty. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã tiếp nhận và thẩm định 32 hồ sơ đăng ký kiểm toán chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2020, trong đó đã chấp thuận 30/32 công ty.

Công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường và được triển khai toàn diện trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2019, UBCKNN đã thực hiện thanh tra theo kế hoạch được Bộ Tài chính phê duyệt đối với 17/17 đoàn thanh tra định kỳ; 40/40 đoàn kiểm tra định kỳ; và 19 đoàn kiểm tra đột xuất, theo chuyên đề. Đã tiến hành xử phạt 456 trường hợp vi phạm hành chính, tăng 14,9% so với năm 2018, với tổng số tiền phạt là 28,1 tỷ đồng, tăng 33,8%. UBCKNN cũng đã tiếp nhận, xử lý tổng cộng 125 đơn thư, qua đó phát hiện, xử lý các vi phạm về chứng khoán, đồng thời hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện quyền theo quy định pháp luật.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: Tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác song, đa phương trong lĩnh vực chứng khoán phương với các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý chứng khoán các nước, triển khai hiệu quả Dự án VIE032 “Nâng cao Năng lực trong lĩnh vực Tài chính” do Chính phủ Luxembourg tài trợ; Phối hợp với Nhật Bản triển khai nhiều hoạt động trong Dự án “Nâng cao năng lực để cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” do JICA tài trợ; Trong khuôn khổ các chương trình của Tổ chức IOSCO và hội nhập với khu vực ASEAN, UBCKNN với vai trò là thành viên đã tham gia đầy đủ vào các Hội nghị, các tổ, nhóm công tác, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin và hỗ trợ về quản lý, giám sát TTCK giữa các nước thành viên.

Tiếp bước những thành quả đã đạt được trong năm 2019, bước sang năm 2020, UBCKNN tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu trọng tâm như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian trên thị trường; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xây dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng, hệ thống hiện đại, đồng bộ và tích hợp cho toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của UBCKNN trong việc soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Chứng khoán, đây là một thành công lớn trong năm 2019. Bên cạnh đó, UBCKNN cũng đã chủ trì trình Bộ, trình Chính phủ ban hành Đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 2020-2025; Hoàn thành 04 Thông tư hướng dẫn; đưa vào giao dịch trên thị trường 02 sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ; công tác quản lý, giám sát, thanh tra được nâng cao, trong năm cũng đã xử lý quyết liệt một số vụ việc. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của UBCKNN trong việc phối hợp hiệu quả với các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian qua.

Về các nhiệm vụ và giải pháp UBCKNN đề ra trong năm 2020, Thứ trưởng cho biết mặc dù có những tác động từ các yếu tố bên ngoài đến thị trường nhưng kinh tế vĩ mô trong năm tới vẫn ổn định và phát triển tốt nên sẽ tiếp tục, hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển tốt trong thời gian tới. Bên cạnh đó cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

– Năm 2020 là năm đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, từ đó hoạch định, đề ra những kế hoạch phát triển thị trường trong những năm tới.

– Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các DNNN gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch; áp dụng phương thức dựng sổ trong thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát về tính minh bạch các thông tin trong Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng về vấn đề sử dụng vốn, công bố thông tin và quản trị công ty.

– Tập trung xây dựng dự thảo các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần phải hoàn thành, do vậy đề nghị UBCKNN phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

– Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị thuộc Bộ để trình Bộ triển khai Đề án “Thành lập sở giao dịch chứng khoán Việt Nam” được phê duyệt theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

– Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, chủ động đề xuất các giải pháp, báo cáo Bộ để xử lý.

– Đề nghị UBCKNN quyết liệt phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo dứt điểm dự án gói thầu CNTT KRX để đưa vào vận hành vào năm 2020. Cần thành lập tổ chuyên trách để đưa dự án vào triển khai trong thời gian sớm nhất.

– Tiếp tục nghiên cứu thêm các sản phẩm mới để đưa vào thị trường trong thời gian tới, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh mỗi sản phẩm trước khi đưa ra thị trường cần có sự chuẩn bị chu đáo để khi đưa ra sẽ được thị trường đón nhận một cách thành công.

– Đề xuất các giải pháp nhằm khơi thông dòng vốn trong nước và nước ngoài thông qua các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE Rusell.

– Tăng cường năng lực giám sát, quản lý và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Trong đó, ưu tiên thiết lập các cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, có kịch bản phòng ngừa khủng hoảng, đảm bảo hoạt động ổn định của khu vực tài chính quốc gia. Siết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật Chứng khoán đến với công chúng đầu tư từ đó tạo sự minh bạch thông tin, tăng thêm hiểu biết cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam; đẩy mạnh công tác đào tạo trong lĩnh vực chứng khoán bằng nhiều hình thức để dư luận xã hội hiểu, từ đó đồng thuận với các cơ chế, chính sách của ngành.

Thay mặt Ban Lãnh đạo UBCKNN, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải. Trong năm tới, UBCKNN sẽ tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ ngành liên quan triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

UBCKNN