Quyết định về việc công nhận thành viên giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/01/2020, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 25/QĐ-SGDHN về việc công nhận thành viên giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ đối với Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.
Chi tiết như file đính kèm./.File đính kèm:

1.25-qd_2020-01-10_1.PDF