HOSE: Thông cáo báo chí lễ niêm yết chính thức mã ICT

Ngày 15/01/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và đưa 32.185.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (Mã chứng khoán: ICT) vào giao dịch với nội dung như sau (chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200115_4.2. THÔNG CÁO BÁO CHÍ NIÊM YẾT ICT 15-01-2020.pdf