Kỳ vọng một năm mới 2020 với nhiều khởi sắc của thị trường chứng khoán, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Tiến sĩ Nguyễn Sơn có lời chúc mừng năm mới trên kênh VITV