HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ GAB

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200131_20200131 – Ra khoi danh sach CK khong du dieu kien giao dich ky quy-GAB-Huy VPK.pdf