Vinamilk báo lãi 10.550 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 của Vinamilk đạt hơn 10.550 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập đến nay.

Kết quả kinh doanh quý cuối năm 2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) diễn biến trái chiều khi doanh thu thuần tăng hơn 9% lên gần 14.240 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế lại giảm còn 2.176 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc các khoản phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều biến động theo chiều hướng không tích cực.

Luỹ kế cả năm doanh thu thuần của Vinamilk tăng 7% lên gần 56.320 tỷ đồng. Thị trường nội địa đóng góp hơn 84%, còn lại đến từ xuất khẩu. Biên lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm đạt 47,1%, tăng nhẹ so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế nối đà tăng trưởng và lập mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 10.550 tỷ đồng.

So với kế hoạch đầu năm, Vinamilk vượt hơn 5% doanh thu và 1% lợi nhuận trước thuế. Ban lãnh đạo doanh nghiệp này từng cho biết nhiệm vụ của năm 2019 là ưu tiên khai thác thị trường nội địa, sẵn sàng cho các hoạt động mua bán, sáp nhập và mở rộng mới quan hệ hợp tác.

Mới đây, Vinamilk đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần GTNFoods, đơn vị sở hữu gián tiếp Sữa Mộc Châu, lên 75%. Theo báo cáo tài chính mới công bố, tổng giá trị giao dịch mua vốn (bao gồm giá mua trực tiếp bằng tiền, phí giao dịch và lợi nhuận được chia khi GTNFoods còn là công ty liên kết) là 3.460 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền thuần chi ra chỉ xấp xỉ 2.160 tỷ đồng.

Sau khi hợp nhất GTNFoods, tổng tài sản của Vinamilk tại thời điểm cuối năm tăng 7.300 tỷ đồng lên 44.700 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng hơn 3.870 tỷ đồng lên gần 15.000 tỷ đồng.

Phương Đông-VNEXPRESS