Cổ phiếu VINAFOR chào sàn HNX

Ngày 3/2/2020, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương giao dịch cổ phiếu VIF tại HNX. Đây là cổ phiếu đầu tiên được niêm yết trên HNX trong năm mới Canh Tý.
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

– Mã chứng khoán: VIF
– Số lượng chứng khoán niêm yết: 350.000.000 cổ phiếu
– Giá trị chứng khoán niêm yết: 3.500.000.000.000 đồng
– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 21.700 đồng/cổ phiếu

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor), tiền thân là Tổng công ty Lâm sản Việt Nam, được thành lập năm 1995, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô hoạt động trên toàn quốc. Ngày 1/9/2016, Tổng công ty đã chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)  và chỉ 5 tháng sau đó, vào tháng 1/2017, Vinafor đã đưa 350 triệu cổ phiếu vào giao dịch tại UPCoM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.200 đồng/cp, và sau 3 năm, ngày 17/1/2020, Vinafor đã hủy giao dịch trên UPCoM để chuyển lên niêm yết trên HNX.

Hoạt động kinh doanh chính của Vinafor bao gồm: nghiên cứu giống cây lâm nghiệp; trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng; sản xuất ván nhân tạo (MDF, ván bóc, ván ép). Trong cơ cấu doanh thu thuần của công ty (bao gồm cả công ty mẹ và hợp nhất), doanh thu từ hoạt động kinh doanh gỗ đều chiếm tỷ trong cao nhất trong cơ cấu doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hàng năm của công ty, sau đó là doanh thu từ bán ván MDF.

Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây của công ty mẹ:
                                                                                                                                                                                                        Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêuNăm 2017Năm 20189 tháng đầu năm 2019
Tổng giá trị tài sản4.280,84.5474.373
Vốn chủ sở hữu3.890,54.347,84.204,2
Doanh thu thuần730,1758,3472,7
Lợi nhuận sau thuế388,4854,1870,6
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)90,1281,95

                                                                                                Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2018 và BCTC riêng quý 3 năm 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:
                                                                                                                                                                                                        Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêuNăm 2017Năm 20189 tháng đầu năm 2019
Tổng giá trị tài sản5.707,25.996,55.592,7
Vốn chủ sở hữu4.995,35.451,95.107
Doanh thu thuần1.888,91847,71.295,9
Lợi nhuận sau thuế1.091,2860,5384,7
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)32,0881,35

                                                                                      Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, BCTC hợp nhất quý 3 năm 2019

Trong thời gian tới, công ty sẽ đầu tư cho trồng rừng tại các đơn vị trực thuộc cũng như đầu tư xây dựng mới 3 trung tâm nuôi cấy mô giống cây lâm nghiệp.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:
                                                                                                                                                             Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêuNăm 2019Năm 2020
Vốn điều lệ3.5003.500
Tổng doanh thu công ty mẹ1.7511.507
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ854,1420
Tổng doanh thu hợp nhất2.7622.719,3
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất860,5620,7
Cổ tức (%)1813,5

                                                                                        Nguồn: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP

Trong ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết VIF, đã có 54.700 cổ phiếu được giao dịch, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 1.183.260.000 đồng. Trước đó, cổ phiếu VIF được giao dịch tại UPCoM với giá bình quân từ 20.000 – xấp xỉ 23.000 đồng/cổ phiếu.