HOSE: Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ KOS

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200206_20200206 – Ra khoi danh sach CK khong du dieu kien giao dich ky quy-KOS.pdf