Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020

Năm 2020 – năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Thị trường Chứng khoán Việt Nam hoạt động và phát triển, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán với sự tài trợ của Dragon Capital tiếp tục phối hợp tổ chức “Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020”. Đây cũng là năm thứ 13 Cuộc thi Bình chọn Doanh nghiêp niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.
Kế thừa tiêu chuẩn đánh giá của các năm trước, các tiêu chuẩn đánh giá năm nay của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết sẽ được cập nhật cho phù hợp với nguyên tắc chung là luôn hướng đến các thông lệ tốt.
Thông tin chi tiết về Cuộc bình chọn và những thay đổi trong tiêu chí cấm giải như file đính kèm./.File đính kèm:

1.20200309 – Leaflet VLCA 2020.pdf

2.20200309 – Nhung thay doi trong tieu chi cham giai VLCA 2020.pdf