Diễn Đàn Thị trường Vốn ASEAN đồng thuận con đường phát triển bền vững thị trường vốn khu vực

Ngày 9/3/2020, Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 32 được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia trực tiếp và qua hệ thống hội nghị truyền hình của lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường vốn trong khu vực ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Với vai trò Chủ tịch ACMF 2020, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì điều hành Hội nghị.

image
Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBCKNN chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên dự họp ACMF

Hội nghị đã thống nhất về kế hoạch hành động của Lộ trình Phát triển Bền vững Thị trường Vốn ASEAN (Lộ trình), đưa ra định hướng chiến lược và các khuyến nghị tập trung cho khu vực tư nhân cho việc xây dựng lớp tài sản bền vững của ASEAN nhằm hỗ trợ chương trình phát triển bền vững của ASEAN trong giai đoạn 05 năm tiếp theo. Các khuyến nghị trong Lộ trình tập trung vào bốn nhóm ưu tiên chính, bao gồm tăng cường các nền tảng, phát triển các sản phẩm bền vững và tạo khả năng tiếp cận tới các khu vực chưa được phục vụ, nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực; và cuối cùng là tăng cường kết nối, hợp tác khu vực.

image
Toàn cảnh Hội nghị diễn đàn thị trường vốn Asean cấp trưởng

Trong nỗ lực mở rộng sáng kiến chào bán xuyên biên giới của Chương trình đầu tư tập thể (CIS) trong khu vực, ACMF đã hoàn thành việc tham vấn các thành viên thị trường về việc đưa Philippines vào Khung chương trình đầu tư tập thể ASEAN (ASEAN CIS). ACMF cũng đã đạt được các bước tiến trong việc chuẩn bị Biên bản ghi nhớ bổ sung để kết nạp Philippines vào sáng kiến ASEAN CIS. Các bên ký kết hiện tại của Khung ASEAN CIS gồm Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng cập nhật kết quả chấm điểm và đánh giá các công ty trong khu vực theo Bộ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) lần thứ 6. Các nước tham gia đã hoàn thành xong quy trình đánh giá trong nước và rà soát chéo. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến Lễ Công bố các công ty đoạt giải Quản trị Công ty ASEAN sẽ được tổ chức vào khoảng giữa năm 2020 tại Việt Nam.

Hội nghị cũng ghi nhận những bước tiến của nhóm công tác tài trợ cơ sở hạ hầng trong việc xây dựng một hệ thống phân loại cho các công ty hạ tầng và các nguyên tắc hướng dẫn việc chuẩn hóa hồ sơ vay vốn dự án.

Hội nghị dành thời gian kiểm điểm lại và đánh giá các kết quả ACMF đã đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020 và thảo luận chương trình công tác xây dựng Kế hoạch Hành động ACMF giai đoạn 2021 – 2025.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ADB trao gói Hỗ trợ Kỹ thuật (HTKT) cho ACMF để hỗ trợ việc triển khai các sáng kiến ACMF giai đoạn 2020 – 2022. Kinh phí thực hiện gói Hỗ trợ kỹ thuật được trích từ Quỹ Hỗ trợ Đầu tư Khí hậu và được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động chính bao gồm Lộ trình, quảng bá phát hành trái phiếu xanh, và sử dụng kết quả đánh giá Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN để quảng bá các công ty niêm yết đại chúng ASEAN đến cộng đồng đầu tư quốc tế. Gói HTKT cũng được sử dụng cho các hoạt động xây dựng năng lực cho các cơ quan quản lý thị trường vốn ASEAN.

Trong bối cảnh bùng phát của dịch viêm phổi do vi-rút Covid-19, Hội nghị cũng dành thời gian chia sẻ thông tin về các biện pháp được các cơ quan quản lý chứng khoán khu vực áp dụng để ứng phó tốt hơn với các tác động của dịch, duy trì sự phát triển ổn định của các thị trường vốn khu vực.

Các thành viên ACMF tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững và kiên trì các nỗ lực nhằm thúc đẩy kết nối, phát triển toàn diện và khả năng chống chịu bền bị của thị trường vốn ASEAN.

Thông tin về ACMF:

ACMF là diễn đành của các cơ quan quản lý thị trường vốn 10 nước ASEAN, bao gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam đang giữ vai trò Chủ tịch ACMF.

UBCKNN