” Sự hỗ trợ cần thiết với thị trường dù VSD có ảnh hưởng tới doanh thu”

Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ thị trường, VSD đã và đang triển khai các biện pháp, kịch bản đồng bộ để ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho thành viên, tổ chức phát hành, nhà đầu tư. Ngày 20/3/2020, Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có trao đổi trên Thời báo Tài chính Việt Nam qua bài viết:” Sự hỗ trợ cần thiết với thị trường dù VSD có ảnh hưởng tới doanh thu”. Nội dung cụ thể như sau:

Việc miễn, giảm giá dịch vụ là một trong những giải pháp hỗ trợ thị trường của Bộ Tài chính nói chung và VSD nói riêng. Điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch doanh thu cả năm của chúng tôi, song mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào thời gian diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Mặc dù có những ảnh hưởng nhất định tới kế hoạch doanh thu cả năm, song theo VSD, việc hỗ trợ cho thị trường trong bối cảnh hiện nay là cần thiết để giảm thiểu các tác động bất lợi của dịch bệnh đối với thị trường; hỗ trợ thiết thực cho các tổ chức phát hành, thành viên và các nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường.
Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế thế giới cũng như TTCK các nước đều chịu tác động nặng nề. Để hỗ trợ thị trường, VSD đã và đang triển khai các biện pháp, kịch bản đồng bộ để ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho thành viên, tổ chức phát hành, NĐT. Cùng với việc miễn, giảm giá dịch vụ, VSD thực hiện hỗ trợ cho các tổ chức phát hành triển khai dịch vụ bỏ phiếu điện tử (e-voting) thông qua giảm 30% tiền giá dịch vụ. Bên cạnh đó, VSD hỗ trợ trực tiếp cho các thành viên, công ty quản lý quỹ qua hệ thống cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử khi có yêu cầu.