THÔNG BÁO Về việc nghỉ làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Năm, ngày 02/4/2020 (nghỉ theo Luật Lao động). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 31/3, 01/4/2020 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 03/4, 06/4/2020; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 01/4/2020 sẽ được thanh toán vào ngày 03/4/2020.
Nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, VSD sẽ nghỉ làm việc từ thứ Năm, ngày 30/4/2020 đến hết thứ Sáu, ngày 01/5/2020 (nghỉ theo Luật Lao động). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 28, 29/4/2020 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 04, 05/5/2020; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 29/4/2020 sẽ được thanh toán vào ngày 04/5/2020.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.