Thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương ngày 02/4/2020, cụ thể như sau:
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nghỉ giao dịch vào Thứ Năm ngày 02/4/2020. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ Thứ Sáu ngày 03/4/2020.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các thành viên giao dịch thông báo rộng rãi cho các nhà đầu tư biết./.File đính kèm:

1.250-tb_2020-03-31_1.PDF