WFE hưởng ứng tuần lễ “Rung chuông vì bình đẳng giới”

Liên đoàn các Sở GDCK Thế giới (WFE) đã có thông báo chính thức về việc các thành viên của WFE hưởng ứng tuần lễ “Rung chuông vì bình đẳng giới” tại Mỹ, EMEA và Châu Á Thái Bình Dương (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)Các tập tin đính kèm

Các tập tin đính kèm
20200401_THÔNG CÁO BÁO CHÍ RING THE BELL_RUNG CHUÔNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI.pdf