Điểm tin giao dịch 03.04.2020
3.  Sự kiện doanh nghiệp
STTMã CKSự kiện
1HUBHUB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 24/04/2020.
2ITCITC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2020 tại trụ sở công ty.
3ITCITC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 20/04/2020; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (số lượng dự kiến: 3.432.316 cp).
4LGLLGL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội tại tầng 5, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (gia hạn tổ chức đại hội do dịch bệnh Covid-19)
5MHCMHC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
6NAVNAV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2020 tại trụ sở công ty.
7HAPHAP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2020 tại trụ sở công ty..
8FUCVREIT FUCVREIT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội tại tầng 10 tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
9LGCLGC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. (gia hạn tổ chức đại hội do dịch bệnh Covid-19)
10HAIHAI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
11APGAPG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội tại tầng 5, tòa nhà Grand Buiding, 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
12AMDAMD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
13PMEPME giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/04/2020 tại 166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên hoặc 44 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TPHCM..
14LIXLIX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/04/2020 tại trụ sở công ty.
15FUESSV50 FUESSV50 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2020 tại trụ sở công ty.
16SIISII giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 27/04/2020 tại Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM.
17BHNBHN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty.
18SJDSJD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
19HVHHVH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 22/04/2020. (gia hạn tổ chức đại hội do dịch bệnh Covid-19)
20CTSCTS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 27/04/2020 tại khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
21VISVIS bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 03/04/2020 do kết quả kinh doanh năm 2019 tiếp tục phát sinh âm.
22PHCPHC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 04/2020.
23CFPT2001CFPT2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. 
24CTCB2001CTCB2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. 
25CREE2001CREE2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. 
26CVNM2001CVNM2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. 
27CVRE2002CVRE2002 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. 
28E1VFVN30E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. 

Các tập tin đính kèm

Tên file
20200403_20200403 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf