HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ VNG

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200410_20200410 – Danh sach bo sung khong duoc giao dich ky quy-VNG.pdf