Chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường Quỹ ETF đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Ngày 16/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 179/QĐ-SGDHCM về việc chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30 có mã chứng khoán là E1VFVN30 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt(Chi tiết xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200416_20200416 – HOSE – Cham dut hoat dong tao lap thi truong quy ETF của CTCK Rong Viet.pdf