Chứng quyền CHPG2003: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở GDCK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHPG05MBS19CE (mã CK: CHPG2003) như sau:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200423_20200422 – CHPG2003 – TB ngay dkcc de huy ny.pdf