HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ LMH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200428_20200428 – Danh sach bo sung khong duoc giao dich ky quy-LMH.pdf