Thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5, cụ thể như sau:
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nghỉ giao dịch từ Thứ Năm ngày 30/4/2020 đến hết Thứ Sáu ngày 01/5/2020. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ Thứ Hai ngày 04/5/2020.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các thành viên giao dịch thông báo rộng rãi cho các nhà đầu tư biết./.File đính kèm:

1.Thong bao nghi giao dich 30.4 va 1.5.pdf