F88 phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu

Số tiền 50 tỷ đồng thu được trong lần phát hành trái phiếu đợt 2 giúp F88 thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong mùa dịch.

Đây là đợt phát hành thứ 2 trong kế hoạch huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của Công ty CP Kinh doanh F88. Trái phiếu được phát hành là loại không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, dưới hình thức bút toán điện tử có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 12,5% và trái chủ được nhận trái tức 3 tháng một lần.

Theo F88, 50 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu đợt 2 này sẽ sử dụng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho vay cầm cố tài sản trên toàn hệ thống.

Trước đó, đầu năm 2020, công ty này cũng thông tin về việc huy động 200 tỷ trái phiếu và chia làm 3 đợt phát hành. Đợt 1, F88 đã phát hành thành công hơn 43 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. 

Trong năm 2019, F88 đã phát hàng thành công 100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định và được thanh toán bằng đồng Việt Nam.

Tính đến hết tháng 3, F88 có 163 phòng giao dịch trên 20 tỉnh thành phố lớn. Công ty đặt mục tiêu có 300 phòng giao dịch hoạt động vào cuối năm nay.

F88 là chuỗi chuyên về cầm đồ, thành lập từ năm 2013 và bắt đầu phát triển mạnh trên thị trường vào năm 2017 sau khi nhận đầu tư từ 2 quỹ tài chính Mekong Capital và Granite Oak. 

Hồng Châu-VNEXPRESS