HOSE: Thông cáo báo chí lễ niêm yết chính thức Quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Ngày 12/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 10.200.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ hoán đổi danh mục QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFVND) vào giao dịch như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200512_TCBC_NIÊM YẾT QUỸ VFMVNDIAMOND.pdf