Novaland đặt mục tiêu lãi gần 3.400 tỷ đồng

Năm nay, Novaland đưa ra mục tiêu doanh thu thuần tăng 36% lên gần 14.880 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 8% lên 3.365 tỷ đồng.

Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên vừa công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland, NVL) cho biết, lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối còn hơn 8.720 tỷ đồng nhưng sẽ không chia cổ tức cho năm 2019. Công ty không thông báo lý do việc này dù trước đó thông qua tỷ lệ dự kiến là 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phần.  

Trong tờ trình ký ngày 18/5, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland cũng cho hay, công ty “tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2020”. Công ty chỉ xin ý kiến phát hành ESOP tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng, thực hiện chậm nhất đến quý đầu năm sau.

Novaland đặt mục tiêu năm 2020 doanh thu thuần tăng 36% lên gần 14.880 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 8% lên 3.365 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho rằng, đây là một năm đầy thách thức nhưng chiến lược dài hạn sẽ không thay đổi. Về trung và ngắn hạn, công ty sẽ tập trung vào những dự án có nhu cầu thiết thực, phù hợp khả năng chi trả của khách hàng. Công ty dự kiến phát triển tiếp 22 dự án tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu và bàn giao 10 dự án.

Quý đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu giảm hơn 80% so với cùng kỳ, đạt 950 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên trên 300 tỷ đồng nhờ có nguồn thu từ việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Phong Điền với giá chuyển nhượng gần 990 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tính đến cuối kỳ gần 92.300 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm hơn 67.500 tỷ đồng.

Phương Đông-VNEXPRESS