Thông báo về lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2021

Căn cứ Công văn số 3467/UBCK-PTTT ngày 25/5/2020 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch năm 2021 và lịch nghỉ giao dịch năm 2022 và Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch chứng khoán năm 2021 như sau:

Sự kiệnNgày nghỉ thanh toán
Tết Dương lịchThứ Sáu, ngày 01/01/2021 nghỉ theo Luật Lao động
Tết Âm lịchTừ thứ Năm, ngày 11/02/2021 (ngày 30/12/2020 Âm lịch) đến hết thứ Tư, ngày 17/02/2021 (mùng 6 Tết Âm lịch), trong đó thứ Ba ngày 16/02/2021 và thứ Tư ngày 17/02/2021 nghỉ bù theo Luật Lao động.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
(Mùng 10/3 Âm lịch)
Thứ Tư, ngày 21/04/2021 nghỉ theo Luật Lao động
Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5Thứ Sáu, ngày 30/4/2021 đến hết thứ Hai, ngày 03/5/2021, trong đó thứ Hai ngày 03/5/2021 nghỉ bù theo Luật Lao động
Ngày Quốc khánh 02/9Thứ Năm ngày 02/9/2021 và thứ Sáu ngày 03/09/2021,  trong đó thứ Sáu ngày 03/09/2021 là ngày nghỉ liền kề sau theo Luật Lao động

 VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.