Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM

  Sau khi khắc phục sự cố giao dịch vào ngày 9/6/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Sở GDCK TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 10/6/2020.

  Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày 9/6/2020. Trường hợp ngày giao dịch 9/6/2020 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá đóng cửa của ngày 8/6/2020. (Vui lòng tham khảo giá tham chiếu tại bảng giá trực tuyến trên website www.hsx.vn).

UBCKNN