Tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của CTCK Phú Hưng

Sở GDCK Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chi tiết như sau:
Tên CTCK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Tên viết tắt: PHS
Địa chỉ: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28)54135479
Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng
Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh:

  • Môi giới chứng khoán phái sinh
  • Tự doanh chứng khoán phái sinh
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh

Hình thức thanh toán bù trừ: Thành viên bù trừ trực tiếp
Tình trạng hồ sơ: Sở GDCK Hà Nội đang xem xét hồ sơ theo quy định tại Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội.