Chủ tịch Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam đã ‘đi từ số 0 đến số 1’

Dominic Scriven cho rằng, 20 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã “tạo ra sự sống” và nền móng vững chắc cho một phạm trù chưa từng có.

Dominic Scriven là một trong những nhà đầu tư ngoại đầu tiên và nhiều duyên nợ với chứng khoán Việt Nam. Quỹ của ông – Dragon Capital đã đồng hành với thị trường Việt Nam 26 năm qua, 6 năm trước khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động vào cuối tháng 7/2020.

Nhìn lại quá trình 20 năm kể từ khi có phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên, Dominic Scriven đánh giá thị trường đã làm được nhiều điều thành công dù so với các thị trường có bề dày hàng trăm năm khác, “tuổi đời” 20 năm của chứng khoán Việt Nam vẫn là non trẻ.

Riêng việc cho ra đời thị trường chứng khoán, theo ông, đã tạo ra một khái niệm, một phạm trù Việt Nam chưa từng có. “Việc đi từ số 0 đến 1 có thể được gọi là việc tạo ra ‘sự sống’ với các khái niệm thị trường và rất quan trọng”, Chủ tịch Dragon Capital nói.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital.
Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital.

Khi đã tạo được “sự sống”, câu chuyện tiếp theo là làm sao để nuôi dưỡng và phát triển nó. Phải có những khái niệm về xây dựng và phát triển thị trường, tăng quy mô, tăng chiều rộng, chiều sâu, phát triển về quy mô hoạt động, về vai trò.

“Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, thị trường Việt Nam năm nào cũng phát triển ấn tượng hơn năm trước và những người đặt nền móng cho nó hoàn toàn có thể tự hào về điều này”, Chủ tịch Dragon Capital nói.

Được thành lập từ năm 1994 – Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital đã đi cùng thị trường từ lúc chỉ có hai công ty niêm yết đầu tiên cho đến giai đoạn hiện nay với hơn 1.600 công ty và một loạt các thị trường phái sinh trái phiếu, cổ phiếu, OTC.

Chủ tịch Dragon Capital đánh giá, trong các năm qua, thị trường trái phiếu, ngân hàng thương mại vẫn là thành phần tham gia chính, vai trò của các quỹ hầu như là không có. Hay như giao dịch cổ phiếu, vai trò của các quỹ cũng là không nhiều, những thành phần khác như chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm chủ yếu và lại dựa nhiều vào tín dụng cầm cố.

Theo ông Dominic, nếu mức phát triển kinh tế vẫn thấp thì nhu cầu đầu tư vào các công cụ tài chính của người dân sẽ hạn chế. “Do đó nền kinh tế cần phải phát triển đến một mức nào đó để họ thấy là tiền gửi ngân hàng là đủ, nhà ở đủ và tiền dư thừa phải đầu tư vào các công cụ tài chính khác”, ông Dominic nhận xét.

Từ phía chủ quan, Chủ tịch Dragon Capital cho rằng các quỹ cần phải tạo được sự chuyên nghiệp và uy tín dù không dễ. “Làm cách nào để nhà đầu tư hiểu rằng đầu tư chứng khoán cũng có rủi ro, có khả năng phát triển vốn nhưng cũng có rủi ro không đảm bảo an toàn vốn”, ông Dominic nêu và cho rằng đây là một vấn đề thách thức, giúp nhà đầu tư hiểu và nâng cao nhận thức phải tự chịu trách nhiệm.

Nhìn lại trong 20 năm qua, Chủ tịch Dragon Capital cũng cho biết đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi thị trường tăng giảm. Ông tin Việt Nam xứng đáng là thị trường để các nhà đầu tư ngoại đổ vốn.

Minh Sơn-VNEXPRESS