Tung tin đồn chứng khoán có thể bị phạt 3 tỷ đồng

Cá nhân, tổ chức có thể bị phạt 2-3 tỷ đồng nếu cố tình nêu quan điểm về chứng khoán, tổ chức phát hành nhằm gây ảnh hưởng giá.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố dự thảo lần thứ hai về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Riêng đối với vi phạm thao túng thị trường chứng khoán, mức phạt dao động 2-3 tỷ đồng trong trường hợp không có khoản thu trái pháp luật. Nếu có khoản thu nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng vi phạm bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền gấp 10 lần khoản thu đó.

Thao túng, theo nghị định, là sử dụng một hoặc nhiều tài khoản hoặc thông đồng với người khác liên tục mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả. Việc đặt lệnh mua bán cùng loại chứng khoán trong ngày mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong một nhóm thông đồng với nhau cũng được xem là thao túng.

Nghị định còn liệt kê thêm 4 hành vi khác là dấu hiệu của việc thao túng, trong đó có đưa ra ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về chứng khoán hoặc tổ chức phát hành nhằm gây ảnh hưởng đến giá sau khi đã giao dịch.

Ngoài việc buộc nộp lại khoản thu bất chính, đối tượng vi phạm còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán 12-24 tháng đối với hành vi thao túng. Trong khi đó, một số hình thức xử phạt cho các vi phạm khác là đình chỉ hoạt động chào mua công khai, kinh doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán, tịch thu tang vật…

Phương Đông-VNEXPRESS