Công ty con của Sabeco sắp chia cổ tức gần 350%

Cổ đông Công ty Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền sẽ nhận cổ tức gần 35.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, mức cao nhất trong nhiều nằm gần đây.

Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 346,7%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 28/8 và thời gian thanh toán là 15/9.

Con số gần 350% cũng là mức chi trả cổ tức cao nhất trong những năm gần đây của Bia Sài Gòn Sông Tiền. Theo bản công bố thông tin khi đăng ký giao dịch trên UPCoM, SST cho biết mức chia cổ tức ba năm 2016-2018 có tỷ lệ trên 200%.

Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty này sẽ chi ra hơn 139 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Trong đó, Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) – công ty mẹ của Bia Sài Gòn Sông Tiền – dự kiến nhận gần 125 tỷ đồng cổ tức cho 3,6 triệu cổ phiếu sở hữu.

Bia Sài Gòn Sông Tiền tiền thân là một chi nhánh của Sabeco trước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần. Doanh nghiệp phụ trách thị trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phân phối các sản phẩm chính như Bia Sài Gòn Lager, Sài Gòn Special, Sài Gòn 333, Sài Gòn Gold.

Những năm gần đây, thị trường bia cạnh tranh khốc liệt, đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng kết quả kinh doanh của Bia Sài Gòn Sông Tiền vẫn liên tục tăng. Năm 2019, sản lượng bia tiêu thụ của công ty này đạt 269 triệu lít, tăng hơn 16% so với năm 2018. Doanh thu thuần cả năm đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng gần 21%. Lợi nhuận sau thuế ở mức147 tỷ đồng, tăng gần 61% và vượt 40% kế hoạch.

Minh Sơn-VNEXPRESS