TNC báo lãi quý 4 hơn 2 tỷ đồng

Nhờ khoản thu khác tăng đột biến, CTCP Cao su Thống Nhất (HOSETNC) báo lãi quý 4/2020 gấp 2.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 2 tỷ đồng.

Trong quý 4/2020, tuy doanh thu thuần của TNC giảm tới 44%, còn hơn 15 tỷ đồng nhưng nhờ biên lợi nhuận tăng từ 2.2% lên 20.5% đã kéo lợi nhuận gộp quý gấp hơn 5 lần cùng kỳ, đạt hơn 3 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty không ghi nhận chi phí tài chính nhưng chi phí quản lý lại tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ đã ảnh hưởng không tốt đến lợi nhuận thuần của doanh nghiệp. Cụ thể, chỉ tiêu này giảm tới 92%, xuống còn hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhờ khoản thu khác trong kỳ tăng vượt bậc đã giúp lãi sau thuế quý 4 của TNC tăng gấp hơn 1.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của TNCNguồn: BCTC quý 4/2020 của TNC

Kết thúc năm 2020, TNC báo lãi ròng hơn 54 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2019, đồng thời vượt kế hoạch năm hơn 2.2%. Kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng mạnh.

Cụ thể, doanh thu tài chính tăng 21%, đạt hơn 53 tỷ đồng chủ yếu nhờ cổ tức và lợi nhuận được chia. Thu nhập khác trong năm cũng tăng gấp 2 lần năm trước, đạt hơn 11 tỷ đồng, nhờ khoản thu khác tăng mạnh.

Thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của TNC đã tăng 8% so với hồi đầu năm, lên gần 384 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng đến 43%, ở mức gần 40 tỷ đồng.

Hà Lễ
Tài chính và Cuộc sống FiLi – Link