VCBS hoàn tất phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu Thaco

(ĐTCK) Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa hoàn tất đợt tư vấn phát hành và đại lý phân phối thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (“THACO”). Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ hai của THACO trên thị trường.

VCBS hoàn tất phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu Thaco

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 24/12/2025, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của THACO gồm các giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất/tài sản hình thành trong tương lai (nếu có) và được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành. Nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu bao gồm các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư lớn trên thị trường tài chính.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của THACO 108.515 tỷ đồng, tổng các khoản nợ vay chịu lãi vào khoảng 43.820 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm gần 70% trong cơ cấu nợ.

Với việc gia tăng tỷ trọng vốn vay trung dài hạn của THACO, đặc biệt thông qua kênh trái phiếu, sẽ giúp cho cấu trúc tài chính của THACO vững mạnh nhằm đảm bảo tối ưu giá trị của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đáp ứng chiến lược phát triển của THACO trong thời gian tới.

Bên cạnh các đợt huy động vốn thành công trên thị trường nợ, THACO cũng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 16.950 tỷ lên 30.510 tỷ đồng trong quý III/2020 thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần và nguồn lợi nhuận giữ lại, mục đích nhằm bổ sung cho hoạt động kinh doanh của công ty và hệ thống đơn vị trực thuộc.

Năm 2021, khi hành lang pháp lý về thị trường vốn ngày càng hoàn thiện đồng thời thị trường trái phiếu ngày càng mở rộng về quy mô và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, VCBS đánh giá, trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

Hoàng Anh