Điểm tâm buổi sáng: Cổ phiếu công nghệ and thép dậy sóng, kéo thị trường tăng điểm; cổ phiếu dược rơi

Tóm tắt thị trường của thứ Hai, ngày 07/09/2021

Việt Nam:

Thị trường chứng khoán ở Việt Nam tăng cao hơn vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ của các nhà sản xuất thép. VN-Index tăng gần 0,9%, còn HNX-Index tăng 0,6%.

HPG là cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index khi tăng hơn 4%, theo sau là VHM và GAS lần lượt tăng 1,3% và 2%. HSG cũng tăng gần 7% lên mức giá trần, trong khi NKG tăng 5,5%. FLC và ROS cũng có mức tăng mạnh khi kết thúc phiên ở mức giá kịch trần. Trong khi đó, GVR và MSN lần lượt giảm 2% và 1,6%, dẫn đầu mức giảm của thị trường.

Trên sàn HNX, CEO và KLF là những mã tăng nhiều nhất, lần lượt tăng 8,6% và 10%, trong khi ART tăng 4,2%. PVS cũng tăng 1,9%, trong khi SHB giảm 1,5%.

Lĩnh vực CNTT hoạt động tốt hơn thị trường vào thứ Hai khi tăng gần 4%, tiếp theo là cổ phiếu vật liệu cơ bản và dầu khí tăng lần lượt 2% và 1,7%. Trong khi đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là ngành giảm điểm nhiều nhất, rơi 2,3%.

Chỉ số VN-Index kết thúc phiên với khối ngoại bán ròng 289,86 tỷ đồng do khối ngoại tập trung bán ròng VHM (-389,3 tỷ đồng). Họ cũng bán ròng 52,26 tỷ đồng trên HNX, chủ yếu bán PMC (-43,45 tỷ đồng).